iFOREX Europe Wprowadza Cię na Globalny Rynek Forex

ByKlaus Hueber

sty 11, 2023

Niektórzy ludzie są dobrze zaznajomieni z podstawami handlu na rynku Forex i szukają brokera online, który zapewni im szybki dostęp do światowych rynków finansowych, będzie informował ich o aktualnych kursach walut i dostarczał strumień istotnych wiadomości finansowych.

Inne osoby muszą zostać wtajemniczone w świat forex, zanim do niego wejdą, nauczą się, jak to działa, poznają jego terminologię i koncepcje.

Co by było, gdyby istniała jedna platforma internetowa, która spełniałaby potrzeby obu – dając ludziom możliwość nie tylko handlu kontraktami CFD w dogodny dla nich sposób parami forex, cenami kryptowalut, funduszami ETF, surowcami, akcjami i indeksami giełdowymi, ale także konsekwentnego ulepszania ich wiedzy handlowej? W tym artykule przyjrzymy się dokładniej ofercie platformy, aby pomóc traderom ocenić, w jakim stopniu spełnia ona ich potrzeby.


Handel Forex

Wartości walut narodowych podlegają nieustannym wahaniom w ciągu dnia, napędzanym przez różne poziomy popytu, które z kolei wynikają z różnych czynników, w tym stóp procentowych oraz otoczenia gospodarczego i politycznego.

Handel na rynku Forex odbywa się zawsze za pomocą pary walutowej, takiej jak USD/JPY (dolar amerykański w stosunku do jena japońskiego) lub EUR/USD (euro w stosunku do dolara amerykańskiego).

Para mierzy jedną walutę względem drugiej. Na przykład, jeśli EUR/USD utrzymuje się na poziomie 1,1212, oznacza to, że jedno euro będzie kosztować 1,1212 dolara.

Jeśli otworzyłeś transakcję kupna pary, oznaczałoby to, że spodziewasz się, że jej wartość wzrośnie. Powiedzmy, że kurs pary wzrośnie do 1,1262: Twoje zarobki będą równe 50 pipsom (punkty procentowe). Suma pieniędzy, która wpłynie na Twoje konto z tych 50 pipsów, zależy od wielkości otwartej transakcji.

Narzędzia handlu

Inwestorzy na rynku Forex działają dzięki aktualnym, dokładnym informacjom, które pomagają im ocenić, jaki może być następny ruch wybranej przez nich pary.

Jednym z ważnych narzędzi, których używają, jest wykres świecowy, który jest wykresem kursu na żywo, i który przedstawia akcję cenową dla Twojej pary w wybranym okresie czasu oraz który może wynosić od minut do lat.

Górny „knot” lub cień świecy pokazuje najwyższą cenę osiągniętą w określonym czasie (np. w dniu handlowym); dolny „knot” pokazuje najniższy; a jego kolor pokazuje, czy ceny zakończyły się niżej (czarny lub czerwony) lub wyżej (biały lub zielony) niż zaczęły.

Dzięki temu, w zwartej, łatwej do zrozumienia formie, Twoja aplikacja iFOREX Europe oferuje wiele przydatnych danych. Ponadto, jak się przekonasz, wzorce na wykresach świecowych mogą pomóc Ci uzyskać wgląd w to, co ceny mogą zrobić dalej.

Inwestorzy  na rynku Forex muszą dokładnie wiedzieć, kiedy odbywają się spotkania banków centralnych i kiedy mają zostać opublikowane kluczowe raporty o inflacji, ponieważ wydarzenia te mogą mieć wpływ na ich pary walutowe.

Aby uzyskać tego rodzaju informacje, idealnym rozwiązaniem jest kalendarz ekonomiczny, a iFOREX Europe oferuje dokładny i niezawodny kalendarz od zaufanego dostawcy zewnętrznego.

Będziesz chciał być świadomy zachodzących trendów ekonomicznych, zbliżających się zmian w polityce finansowej na różnych kontynentach oraz specjalnych okazji na rynku.

Innymi słowy, możesz korzystać ze strumienia najbardziej istotnych i aktualnych wiadomości finansowych z całego świata, na wyciągnięcie ręki. Dobrze znane artykuły z wiadomościami finansowymi iFOREX zostały zaprojektowane specjalnie po to, abyś był na bieżąco.

Zasoby Edukacyjne

iFOREX Europe chciał stworzyć jedyne w swoim rodzaju centrum zasobów edukacyjnych, w którym inwestorzy CFD mogliby łatwo uzyskać dostęp do przewodników i samouczków PDF na wszystko, od podstaw handlu CFD po zaawansowaną metodologię handlu i analizę techniczną.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, co oznacza termin „pips”, jak działa dźwignia finansowa lub co sprawia, że miedź jest tak wyjątkowym surowcem, to jest miejsce, do którego należy się udać. Biblioteka zasobów platformy jest imponująca i nadal edukuje nawet doświadczonych klientów.

Istnieje również specjalna okazja, aby porozmawiać jeden na jeden z trenerem handlowym, aby wygładzić nierówności i zadać pytania.

Jednym z najbardziej przydatnych narzędzi na platformie jest konto demonstracyjne, które pozwala wczuć się w handel na rynku Forex w czasie rzeczywistym bez ryzykowania prawdziwych pieniędzy. Zobaczysz szybkość, z jaką zmieniają się kursy walut, a także będziesz otwierać i zamykać transakcje dokładnie tak, jak w normalnych warunkach.

Podsumowanie

Oprócz wszystkiego co powyżej, iFOREX Europe wyposaża swoich użytkowników w narzędzia takie jak zlecenia Zatrzymaj Stratę I Pobierz Zysk. W zakresie bezpieczeństwa prywatnych informacji klientów platforma oferuje solidne rozwiązanie w postaci zaporów sieciowych.

Aby upewnić się, czy iFOREX Europe jest brokerem, którego szukałeś, i dowiedzieć się, co jeszcze oferuje, pobierz go za darmo ze swojego sklepu z aplikacjami i wypróbuj.

iFOREX Europe (znany dawniej jako Vestle) jest nazwą handlową iCFD Limited, licencjowana i regulowana przez Cypryjski Urząd Securities and Exchange Commision (CYSEC) numer licencji: 143/11.

Materiały zawarte w niniejszym dokumencie, zostały stworzone we współpracy z iFOREX Europe i nie powinny w żaden sposób być rozumiane, bezpośrednio lub pośrednio, jako porady inwestycyjne, rekomendacje lub sugestie o strategii inwestycyjnej w odniesieniu do instrumentów finansowych, w jakikolwiek sposób.

Każde wskazanie dotychczasowych wyników lub symulację wyników z przeszłości w tym dokumencie nie są wyznacznikiem przyszłych wyników. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.

91.24% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Uwaga: obliczenia przeszłych zmian wyników, mogą przedstawiać futures kontrakty, a nie aktywa bazowe. Pełne zrzeczenie się: https://www.iforex.pl/legal/analysis-disclaimer.html


The information provided on this website should not be interpreted as financial or investment guidance and may not embody the perspectives of Forex Tools Trader or its contributors. Forex Tools Trader does not hold responsibility for any financial setbacks experienced due to the use of information provided on this website by its writers or patrons. It's essential to thoroughly investigate and make informed decisions before entering any financial commitments, particularly concerning third-party reviews, presales, and similar ventures. The content you are viewing may be sponsored content, read our full disclaimer to learn more.

Don't Miss Out!

Artificial Intelligence Trading Software

CypherMindHQ Trading Robot, OpenAI (ChatGPT4) Enabled - The Best AI Trading System Ever Created

Sign Up

Try Crypto Engine With a Trusted Broker